מגוון מחירים משתלמים עבורכם !

קטן

50 ש"ח

לתלוש

בינוני

40 ש"ח

לתלוש

גדול

30 ש"ח

לתלוש

ענק

18 ש"ח

לתלוש

קטן

1-3 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

בינוני

4-6 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

גדול

7-9 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אופציונלי - קובץ תשלומים אוטומטי (מס"ב)

אופציונלי - קובץ במבנה אחיד לקופות גמל

ענק

10 תלושים ומעלה

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אופציונלי - קובץ תשלומים אוטומטי (מס"ב)

אופציונלי - קובץ במבנה אחיד לקופות גמל

קטן

50 ש"ח

לתלוש

קטן

1-2 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

בינוני

40 ש"ח

לתלוש

בינוני

3-5 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

גדול

30 ש"ח

לתלוש

גדול

6-9 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אופציונלי - קובץ תשלומים אוטומטי (מס"ב)

אופציונלי - קובץ למבנה אחיד לקופות גמל

ענק

18 ש"ח

לתלוש

ענק

10 תלושים ומעלה

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אופציונלי - קובץ תשלומים אוטומטי (מס"ב)

אופציונלי - קובץ למבנה אחיד לקופות גמל

* המחירים אינם כוללים מע"מ
* טופס 126 במחיר תלוש שכר בהתאם לחבילה (3 דוחות בשנה מלאה)
* טופס 106 במחיר תלוש שכר בהתאם לחבילה (בהתאם למספר העובדים שהועסקו ע"י המעסיק)