מגוון מחירים משתלמים עבורכם !

זעיר

60 ש"ח

לתלוש

קטן

50 ש"ח

לתלוש

בינוני

40 ש"ח

לתלוש

גדול

30 ש"ח

לתלוש

ענק

18 ש"ח

לתלוש

זעיר

1-5 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

קטן

6-10 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

בינוני

11-50 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

גדול

51-100 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

ענק

100 תלושים ומעלה

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אופציונלי - קובץ תשלומים אוטומטי (מס"ב)

אופציונלי - קובץ במבנה אחיד לקופות גמל

זעיר

60 ש"ח

לתלוש

קטן

1-5 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

קטן

50 ש"ח

לתלוש

קטן

6-10 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

בינוני

40 ש"ח

לתלוש

בינוני

10-50 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

גדול

30 ש"ח

לתלוש

גדול

51-100 תלושים

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אופציונלי - קובץ תשלומים אוטומטי (מס"ב)

אופציונלי - קובץ למבנה אחיד לקופות גמל

ענק

18 ש"ח

לתלוש

ענק

100 תלושים ומעלה

דוח לביטוח לאומי

דוח למס הכנסה

דוח הפרשות לפנסיה

פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אופציונלי - קובץ תשלומים אוטומטי (מס"ב)

אופציונלי - קובץ למבנה אחיד לקופות גמל

* המחירים אינם כוללים מע"מ
* טופס 126 במחיר תלוש שכר בהתאם לחבילה (3 דוחות בשנה מלאה)
* טופס 106 במחיר תלוש שכר בהתאם לחבילה (בהתאם למספר העובדים שהועסקו ע"י המעסיק)

דילוג לתוכן