רכיבי שכר שאי אפשר בלעדיהם

רכיבי שכר שחובה שיופיעו בתלושי השכר של העובדים

מעסיק עובדים ?, העסק גדל ואתה מתכונן לקראת העסקת עובד ראשון או עובד נוסף. רגע לפני המשא ומתן על גובה השכר, כדאי שתדע איך נראה תלוש השכר של העובד ומהם מרכיביו.

תלוש השכר משמש כמעין מסמך משפטי המשקף בבהירות את אופן חישוב סכום הברוטו, שנקבע בחוזה העבודה אל מול התשלום נטו הניתן לעובד מאת מעסיקו, זאת ע"י פירוט הסכום לתשלום לפי קטגוריות, פירוט סכום הניכויים והפרשות העובד.
המחוקק שמצא ערך רב בשקיפות באופן חישוב שכר העובד, עיגן בחקיקה את הפרטים שעליהם חלה חובה להופיע בתלוש השכר.

אז מה בעצם מכיל התלוש?

פרטי העובד – שם משפחה ושם פרטי, מספר זהות וכתובת מגורים. פרטים נוספים כדוגמת סטטוס (רווק/נשוי/ גרוש/אלמן) מספר ילדים, מספר נקודות זיכוי ושיעור מס שולי.

פרטי המעסיק – שם המעסיק, מספר זהות או מספר תאגיד, כתובת מקום העבודה או העסק ומספר תיק ניכויים.

כמו כן, בתלוש השכר יופיעו נתונים נוספים המתייחסים לעבודתו של העובד, כדוגמת תאריך תחילת העסקה וותק מצטבר אצל המעסיק או במקום העבודה (לפי הגבוה).

כאשר העובד הוא עובד במשכורת, יופיע היקף המשרה ואילו כאשר העובד הוא עובד בשכר יופיע הבסיס בגינו משולם השכר.

נתונים בגין תקופת התשלום – ציון חודש התשלום בעדו שולם השכר, ציון מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בגין חודש התשלום, מספר שעות העבודה ומספר ימי העבודה בפועל של העובד, מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה, מספר ימי המחלה שנוצלו במהלך החודש ויתרת תקופת המחלה הצבורה

עד כאן עסקנו בנתונים טכניים אשר סכום המשכורת או שכר העובד עשוי להיות מושפע מהם לעניין הבראה, תשלום בעד ימי מחלה ו/או ימי חופשה. תשלומים אלו יקבלו ביטוי נוסף בגוף התלוש תחת הקטגוריה של תאור התשלומים.

תאור התשלומים מבטא את הסכומים שניתנו לעובד בפועל, הן בכסף והן בשווה כסף כדוגמת שווי מתנות, שווי רכב וגילום הטבה שניתנה לעובד.
אם כך, אילו סוגי תשלום יופיעו במסגרת קטגוריה זו?

ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה והשכר הרגיל.
כמו כן, יש לציין גמול עבור שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלומים ע"ח שירות מילואים, נסיעות, מתנות וזקיפות שווי. עבור תשלומים אלו יש לפרט את סוג התשלום, אם משולם לפי יחידות אזי יש לציין את מספר היחידות שבעבורן שולם ( לדוגמה כמות שעות עבודה לעובד בשכר) ואת הסכום לתשלום.

הסכום לתשלום לעובד יכיל גם שווי שנזקף לעובד וזאת למרות שבפועל העובד קיבלת הטבה שבגינה נזקף השווי ולא סכום כספי.

כאשר אנו מדברים על יחסי עובד ומעסיק, בכל הקשור לשלטונות המס ולהפרשות לחברות הפנסיה והביטוח, חובת העברת הכספים מוטלת על המעסיק ומכונה בעגה המקצועית "ניכויים", הפרשות המעסיק בגין עובדו והן לעניין הפרשות העובד בגין עצמו.

אם כך, אילו סוגי תשלומים יופיעו תחת הקטגוריה של הניכויים?

מס הכנסה בניכוי נקודות זיכוי, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, קופת גמל / קרן השתלמות ופירוט שם הקופה, כל ניכוי אחר הכולל פירוט סוג הניכוי וסכומו.

הסכום לתשלום בניכוי סך כל הניכויים, בניכוי ניכויי רשות ככל שישנם, יהווה את השכר נטו של העובד.

כמו כן, התלוש יכיל קטגוריה של נתונים מצטברים המשקפים את סך התשלומים מתחילת השנה הקלנדרית אשר שולמו ע"י המעסיק לשכר העובד, שכר שווה כסף, מוסדות וקרנות וכן את סך ההפרשות הפנסיוניות שנוכו מחלק העובד ונתונים מצטברים בדבר ימי חופשה, ימי מחלה והבראה.

לסיכום, נראה כי השקיפות הנדרשת על פי החוק יכולה לספק מידע רב בכל חודש על נתונים כספיים שהמעסיק שילם ו/או הפריש לעובד, וע"י כך ליצור להקל על העובד בהבנת התלוש.

חברתנו מעסיקה רואי חשבון, עורכי דין וחשבי שכר מומחים, אשר אמונים על חישוב תלוש השכר בצורה מוקפדת ויסודיות וכל זאת תוך עמידה בכל חוקי העבודה החלים בישראל, המומחים שלנו יפיקו עבורכם במיקור חוץ תלושי שכר במקצועיות ובמחירים משתלמים.

אנחנו נדאג לפרטים הקטנים והמורכבים ואתם תוכלו להתרכז בעבודה השוטפת, לחסוך זמן ולהימנע מתשלום קנסות והתמודדות עם תביעות מצד העובדים.

התקשרו עכשיו: 03-97-97-731 !

דילוג לתוכן